با تلاش مدیر کل استان وسرکار خانم حشمتیان قائم مقام وزیر  ۱۰۰نفربه سهمیه استخدامی آموزش وپرورش استان كرمانشاه اضافه شد. یکی از مسئولین در این زمینه اعلام كردند كه پس از پیگیری های صورت گرفته از سوی جناب امینی  مدیر کل استان وسرکار خانم حشمتیان قائم مقام وزیر  ۱۰۰نفر به سهمیه استخدامی استان كرمانشاه اضافه شد. ایشان دراین زمینه از زحمات جناب آقای دکتر حاجی بابایی، وزیر محترم آموزش و پرورش و همچنین جناب آقای حیدری معاونت محترم حقوقی و مجلس وزارت آموزش و پرورش تشكر و قدردانی نمودند.بعضی از وبلاگها ۵۰۰نفر اعلام نموده اند که برابر مذاکره با مدیران استان ۱۰۰نفر سهمیه صحیخ میباشد

+ نوشته شده در  ساعت   توسط رضایی  |